Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmakta olup azami süresi üç yıldır. Öğrenciler ilk 2 yarıyılda derslerini tamamladıktan sonra son 2 yarıyılda tez çalışmalarını tamamlar. Azami süre olan üç yılın sonunda derslerini, seminerini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayamayan ya da başarılı olduğu halde genel not ortalaması 2.50'nin altında olan öğrenciler, kayıt yaptırmaları halinde, öğrenimlerine uzatmalı öğrenci statüsünde devam ederler.