Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin toplam 52 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az 7 ders, bir seminer dersi ile 30 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması ve aldığı derslerden en az C veya bunun üzerinde not alması gerekmektedir.