Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin en az 120 AKTS ders yükünü ve tez dersini başarı ile tamamlamaları ve not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekmektedir.