Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Organizasyon Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, derslerini başarıyla tamamladıklarında açılacak olan ilk doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Programdan mezun olabilmek için gerekli olan ortalama 2.70'dır.Yeterlik sınavı yılda iki kez, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz. Yeterlik sınavı jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Doktora öğrencilerinden yüksek lisans derecesi bulunanlar, programa kaydolduğu tarihten itibaren en geç beşinci beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavına da girebilir.