Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları (derlerden başarılı olabilmek için en az C notunun alınmış olması gereklidir), genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve asgari 90 AKTS kredisini sağlamış olmaları gerekmektedir.