Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans'tan mezuniyet şartı asgari olarak 120 AKTS'dir.

Tez yazmayan öğrencilerin, toplam 100 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ile Dönem Projesini (20 AKTS) başarıyla tamamlamış olmalıdır. Bütün öğrencilerin aldığı tüm derslerden en az C ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.