Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması.