Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Okulöncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı; toplam 120 AKTS?den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.