Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması gerekmektedir. Danışman yönetiminde bitirme tezi hazırlamak ve tez savunma sınavında başarılı olmak zorundadırlar.