Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz Yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmakta olup azami süresi üç yıldır. Öğrenciler ilk 2 yarıyılda derslerini tamamladıktan sonra son 2 yarıyılda dönem projelerini tamamlar. Azami süre olan üç yılın sonunda derslerini, seminerini ve dönem projelerini başarıyla tamamlayamayan ya da başarılı olduğu halde genel not ortalaması 2.50'nin altında olan öğrenciler, kayıt yaptırmaları halinde, öğrenimlerine uzatmalı öğrenci statüsünde devam ederler.