Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesine dayalı doktora programı,toplam 240 AKTS kredilik, en az 7 ders, yeterlik sınavı, seminer, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
Programın normal süresi 4 yıl, azami süresi 6 yıldır. Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az Y, C+ ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.