Yüksek Lisans

 • Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
 • Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı
 • Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
 • Okulöncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • İngiliz Dili Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
 • Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı
 • Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
 • Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
 • Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Enerji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Enerji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kalite Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Kalite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kalite Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
 • Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Mimarlık Ana Bilim Dalı
 • Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Savunma Elektroniği ve Yazılımı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Savunma Platformları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Anatomi Ana Bilim Dalı
 • Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı
 • Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Farmakoloji Ana Bilim Dalı
 • Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
 • Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Hemşirelik Ana Bilim Dalı
 • Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
 • Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
 • Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Sermaye Piyasaları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Ana Bilim Dalı
 • İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı
 • İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı
 • Moda Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Moda Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı
 • Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Müzik Ana Sanat Dalı
 • Müzik Anasanat Dalı Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı
 • Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Kompozisyon Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Müzik Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Psikoloji Ana Bilim Dalı
 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı
 • Sahne Sanatları Anasanat Dalı Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı
 • Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Müzecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
 • Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sosyoloji Ana Bilim Dalı
 • Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı