Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları

Erasmus Öğrenci Değişim Programı
Başkent Üniversitesi, bünyesinde bulundurduğu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkin iletişim sağlamakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir. Eğitim alanında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin sağlanması amacıyla Üniversitemiz Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunmuş ve 1 Kasım 2004 tarihinde “Erasmus University Charter”ı alarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine başlamıştır. Edindiği tecrübeler doğrultusunda daha geniş alanda uluslararası eğitim faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla, 2007-2013 Akademik yıllarını kapsayan “Extended Erasmus University Charter”ını da almıştır. Beyannamenin genişletilmiş olması nedeniyle öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde değişim programlılarına katılarak tecrübe kazanmalarının yanı sıra staj yaparak kuramsal bilgilerini uygulamaya dönüştürme olanağı da sağlanmıştır. Programa katılım ve buna bağlı olarak kurulan uluslararası ortaklıklar sonucunda:
  • Önlisans ve lisans programları öğrencilerimiz eğitim sürelerinin bir ya da iki dönemini Avrupa Birliği Komisyonu’nun sağladığı maddi destek ile program kapsamında bulunan ve kendi seçecekleri bir Avrupa ülkesinde sürdürme şansına sahip olmaktadır.
  • Önlisans ve Lisans öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde staj yapma şansına sahiptir.
  • Üniversitemiz program kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yabancı öğrenciler ile birlikte eğitim alma hakkını öğrencilerimize sunulmaktadır.
  • Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlı olarak gerçekleştirilen projeler kapsamında Başkent Üniversitesi öğrencilerine bu projelerde görev alma şansını tanımaktadır.
  • Öğrencilerimiz bu program kapsamında anlaşma yapılmış üniversitelerden gelen akademisyenlerden ders alma hakkına sahip olabilmektedir.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü faaliyetleri ile Başkent Üniversitesi öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim ve deneyim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

http://uik.baskent.edu.tr/

Farabi Öğrenci Değişim Programı
Yurt içi üniversite ve kurumlarla işbirliği ile ilave gelişme fırsatı sunan bir diğer değişim programı da Farabi Değişim Programıdır. 'Farabi Değişim Programı' olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim Faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir

http://farabi.baskent.edu.tr/