Dil Kursları

"Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi" (BÜDAM), dünyanın tüm uluslarının, tüm topluluklarının dillerinin, tüm eski ve yeni dillerin öğrenilmesini ideal amaç olarak belirlemektedir. Çalışmalarını, eğitim programına yeni diller katarak sürdüren BÜDAM'ın iki ana hedefi vardır:

1. Öncelikle, dünyanın en eski ve zengin dillerinden biri olan anadilimiz Türkçe'nin bütün inceliklerini, zenginleşme olanaklarını araştırmak ve öğretmek. Türkçe'nin eğitim ve öğretiminde yeni yöntemler bulmak. Büyük bir edebiyat dili olan Türkçe'nin bir bilim ve felsefe dili olması için çalışmak. Bu amaçla bilim ve felsefenin ürettiği tüm kavramları Türkçe'nin dil yapısı içinde oluşturmak.

2. Öğrencilere, İngilizce dışında, bir ya da birkaç yabancı dil öğretmek.

BÜDAM Programı'nda Türkçe ve Yabancı Diller alanlarında açılan dersler, temel dil eğitimi ve orta seviye dil eğitimi olmak üzere iki standart kategoride toplanmaktadır. Devam ettiği dersi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilmektedir. Başvurular sonucunda grup oluşturulan her dil için ayrıca ileri seviye dil kursları ve mesleki dil dersleri de açılmaktadır.

http://budam.baskent.edu.tr/