Maddi Destek

Öğrenimleri süresince maddi destek sağlamak amacıyla, Üniversitemiz tarafından öğrencilere çeşitli burslar verilmektedir.

“Başkent Üniversitesi Burs Yönergesi”