Staj

Başkent Üniversitesi, belirli programlarda stajı zorunlu tutmaktadır; zorunlu stajlar bu programlardan mezun olabilmek için ön koşuldur. Staj planları "Bölüm Staj Koordinatörlüğü" tarafından hazırlanmaktadır. Her Bölümde öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek için bir "Staj Komisyonu" kurulmaktadır.

"Extended Erasmus University Charter" sahibi olan Başkent Üniversitesi öğrencilerine, Avrupa’da staj yapma olanağı sağlamaktadır.