Genel Kabul Şartları

Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrenciler kayıt yaptıracakları program için belirlenen tarihlerde, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Başkent Üniversitesi’ne gelirler. Kayıtla ilgili prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülmektedir.

Başkent Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeler:
http://ogrisl.baskent.edu.tr/yonetmelik/index.html
Değişim Öğrencileri: Başkent Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak öğrenim görmek için başvuran öğrencinin geldiği kurumu ile Başkent Üniversitesi arasında geçen bir anlaşma olmalıdır. Değişim öğrencilerin idari işlemleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir, kayıt işlemlerini Öğrenci Dekanlığı yapar. Değişim öğrencisi olarak başvurmak isteyen öğrencinin belgelerini hazırlayarak son başvuru tarihinden önce Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ulaştırması gereklidir.
“Baskent Üniversitesi Erasmus Ve Diğer Değişim Programları Yönergesi”
Uluslararası Öğrenciler: Uluslararası öğrenci olarak Üniversitemize başvurmak isteyen öğrenciler http://ogrisl.baskent.edu.tr/yos.html sayfasını ziyaret edebilirler.