Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezince Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler orta öğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitemizde yapılan muafiyet ve yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde bazı derslerden muaf tutulabilir, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar. ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki Lisans programlarına yerleştirilebilirler.

Çift Ana Dal/Yan Dal Olanağı: Başkent Üniversitesi öğrencilerine gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde eğitim gördükleri lisans programı yanında ilgi duyduğu ikinci bir lisans programında da eğitim görerek çift diploma almalarına olanak sağlanmaktadır. Benzer şekilde, öğrencilerimiz bir başka bölümde uzmanlık kazandıran yan dal programına katılarak ikinci bir alanda uzmanlık kazanabilirler. Yan dal eğitimini alan öğrencilere lisans diplomalarının yanı sıra yan dal programı sertifikası da verilmektedir.

Kurum İçi Yatay Geçiş: Öğrencilerimiz, Başkent Üniversitesi’nin diğer bölümlerine yatay geçiş yaparak o programın diplomasını alma imkanı vardır.

Başkent Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeler

http://ogrisl.baskent.edu.tr/yonetmelik/index.html

Değişim Öğrencilerinin Öğrenim Tanınırlığı:

Ders saydırma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Akademik Tanınma Belgesi ve karsı üniversiteden gelen not çizelgesidir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler, ders saydırma işlemleri için yurtdışındaki üniversiteden alınmış not çizelgesinin aslı ile birlikte ilgili Bölüm/EABD Başkanlıklarına başvururlar. Ders sayımları; ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörünün, tez ve/veya akademik danışmanın ve Bölüm/EABD Başkanı’nın önerisi üzerine Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Öğrenim Anlaşması ve Akademik Tanınma Belgesi’nde belirtilmeyen dersler konusunda karar almaya ilgili Yönetim Kurulu yetkilidir. Ders sayımı işlemleri Öğrenci Dekanlığı’nca öğrencinin not çizelgelerine islenerek not dökümünde gösterilir.
“Baskent Üniversitesi Erasmus Ve Diğer Değişim Programları Yönergesi”