Yönetim Kadrosu

Kurucu ve Kurucu Rektör
Yönetim Üst Kurulu Başkanı
  Kurucu ve Kurucu Rektör
  Yönetim Üst Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet HABERAL
   
Rektörlük
  Rektör Prof. Dr. Ali HABERAL
  Rektör Danışmanı Prof. Dr. Kenan ARAZ
  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU
  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin YENİKÖSE
  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep TAYFUN
   
  Genel Sekreter Dr. Hayri ÖZTÜRK
  Genel Sekreter Yardımcısı Giray ŞAHİN
  Genel Sekreter Yardımcısı Dursun ŞENEL
     
  Üniversite Senatosu
  Rektör Prof. Dr. Ali HABERAL
  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU
  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin YENİKÖSE
  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep TAYFUN
  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan ARHUN
  Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Kamran GÜLŞAHI
  Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
  Eğitim Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR
  Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Özlem DARCANSOY İŞERİ
  Güzel Sanatlar Tas. ve Mim. Fak. Dekanı Prof. Dr. Adnan TEPECİK
  Güzel Sanatlar Tas. ve Mim. Fak. Temsilcisi Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK
  Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi ÇAYCI
  Hukuk Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat BASIM
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
  İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan YAĞCI
  İletişim Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Nedim TOLUNGÜÇ
  Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ
  Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. İmdat KARA
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Simten MALHAN
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Korkut ERSOY
  Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Tıp Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
  Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil SARIASLAN
  Ticari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Doğan TUNCER
  Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL
  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ens. Müd. Prof. Menderes ÇINAR
  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN
  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk ELALDI
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatma Belgin ATAÇ
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İpek KALEMCİ TÜZÜN
  Kazan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
  Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN
  Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Özhan ELBAŞ
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM
  Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Uğur GÜNGÖR
  Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Akif KÖYLÜ
   
Yönetim Kurulu
  Rektör Prof. Dr. Ali HABERAL
  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan ARHUN
  Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR
  Güzel Sanatlar Tas. ve Mim. Fak. Dekanı Prof. Dr. Adnan TEPECİK
  Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi ÇAYCI
  İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat BASIM
  İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan YAĞCI
  Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Simten MALHAN
  Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil SARIASLAN
  Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU
  Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Doğan TUNCER
  Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Emin AKATA
  
  Danışma Kurulu
   Hüseyin Kutsi TUNCAY
   Nurettin ÖZDEBİR
   Dr. Murat ÜÇÜNCÜ
     
  Mütevelli Heyet Üyeleri
  Başkan Prof.Dr. Mithat ÇORUH
  Rektör Prof. Dr. Ali HABERAL
   Prof. Dr. Mustafa KURU

 

Behiç SONBAY

 

Şakir KALELİ

 

Yılmaz ERŞENKAL

 

Osman HABERAL

 

Nevzat ERCAN

 

İmdat AKMERMER

 

Cahit ÖZGÜR

 

Nihat EKŞİ

 
  Dekanlar
  Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Neslihan ARHUN
  Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
  Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR
  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Adnan TEPECİK
  Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sadi ÇAYCI
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Nejat BASIM
  İletişim Fakültesi Prof. Dr. Özcan YAĞCI
  Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Berna DENGİZ
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Berna Simten MALHAN
  Tıp Fakültesi Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Ticari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Halil SARIASLAN
 
  Enstitü Müdürleri
  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Prof. Dr. Menderes ÇINAR
  Egitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN
  Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Ömer Faruk ELALDI
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Fatma Belgin ATAÇ
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. İpek KALEMCİ TÜZÜN
  Transplantasyon ve Gen Bilimi Enstitüsü Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN
  Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü Prof. Dr. Gülnaz ARSLAN
 
  Devlet Konservatuvarı
  Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL
 
  Yüksekokul Müdürleri
  Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
  Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN
  Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
  Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Özhan ELBAŞ
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM
 
  Daire Başkanı / Koordinatör
  Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet ALTUN
  İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet ÖZÇELİK
  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Nermin GÜL
  Öğrenci İşleri Daire Başkanı Prof. Dr. G. Senem GENÇTÜRK HIZAL
  Personel Daire Başkanı Nilgün HAMAMCIOĞLU
  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı İlknur ÖZEN
  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Özlem ÇALIŞKAN